Division of Innovation Management

Focus:

Innovationsledning handlar om ledning och organisering av innovationsprocesser. Där innovation är införandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt, tjänst, process, organisation eller annan värdeskapande lösning.


Avdelningen driver ett kandidatprogram inom huvudområdet innovationsteknik. Innovationsteknik är ett tvärvetenskapligt grundutbildningsämne som engagerar forskare och lärare med bakgrund i teknik, ekonomi, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Övergripande behandlar innovationsteknik vad innovation är och hur det åstadkoms, dvs. tekniker, verktyg, procedurer och system för innovation. Inom avdelningen finns forskning om innovationsledning (dvs. ledning och organisering av innovationsprocesser), kreativitet (speciellt gruppens kreativitet), omvärlds- och framtidsanalys, tjänsteinnovation och innovationskompetens. Mycket av forskningen sker som samproduktion och är aktionsorienterad.

Project TitleStatus
Can team coaching influence psychosocial safety climate for increased health and efficiency? active
LiFE active
MITC - Mälardalen Industrial Technology Center active
New logics for innovation active
Participatory theatre in the design of public services -network active
PREMIUM - Professional Education for Manufacturing Innovation active
Accelerating Innovation at the Fuzzy Front-End of Production System Development finished
Blandat lärande i innovationsforskning (Blended Learning in Innovation Research) finished
COPE: Core Plant Excellence finished
Creativity lab finished
DeEP - Design in European Policies finished
Design Inspired Innovation finished
Development of the master program Innovation & Design finished
Effective Outsourcing/Offshoring of Research, Development, and Engineering finished
Embedding innovation-oriented work within lean-production systems finished
Follow-up research at Research School Innofacture finished
Global Regional Cooperation in India finished
Increased collaboration - Stärkt samverkan finished
Innovationsgym finished
Innovationslust i Sörmland finished
KIT kundinvolverad tjänsteutveckling finished
Linnaeus-Palme India WeSchool finished
Möjliggörande av praktikbaserad innovation: Utforskande och utveckling av den pedagogiska effekten av innovation management verktyg finished
Organisering och lärande i arbetsvardagen finished
PIN-C (Participatory Innovation Conference) 2018 finished
PRIM - processer och relationer i innovativa miljöer finished
Regisserad kompetensutveckling finished
Relatonic simulation - a tool for organisational improvement: About emergence of organisation with interactions and relationships as a base for change finished
Samhällsentreprenörskap finished
Scenario för Materialeffektivitet i tillverkning finished
Service innovation in tightly structured project environment finished
SIMGIC - Service Innovation Management in Global Industrial Companies finished
Sweden Robot Hack finished
TVISS finished
University Business Development Centres finished
Verksamhetsnyttig information och kommunikation finished
Wings of Innovation (Innovationskraft) finished
Integrating industrial design strategy within Innovation and Product Realization on-hold

Peter E Johansson, Associate Professor,Senior Lecturer

Email: peter.e.johansson@mdh.se
Room: L401
Phone: +46 (0)16 153708