Water in a Box

Status:

finished

Start date:

2016-04-07

End date:

2016-09-23

Det övergripande syftet med Water-in-a-Box är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten till behövande områden i världen och på så sätt förbättra folkhälsan, reducera fattigdom och skapa odlingsbara områden med hjälp av havsvatten.

Projektet adresserar UDI´s samhällsutmaning för Hållbar industriell utveckling och syftar till att utveckla Water-in-a-Box och dess produktionskoncept till en innovation som bidrar till tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang.

Mats Jackson, Professor

Email: mats.jackson@mdh.se
Room: L401
Phone: +46 (0) 16 153 214