You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)

  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)

  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required

  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Chefer i samarbete. Om delat och utvecklande ledarskap

Authors:

Marianne Döös , Lena Wilhelmson , Tomas Backström

Publication Type:

Book

Publisher:

Liber


Abstract

Boken handlar om chefsamarbeten – delade ledarskap – som karaktäriseras av att cheferna upplever förtroende sinsemellan, prestigelöshet visavi varandra och har gemensamma värderingar. När försök att samarbeta i delat ledarskap misslyckas så handlar det ofta om att någon av dessa tre ingredienser inte fanns. Däremot kan former och arbetssätt variera. Vår uppfattning är att tätare samarbete i chefspositionen kan bidra till att både verksamheter och personal utvecklas. Avsikten med boken är därför att bidra med kunskap om hur delat ledarskap kan innebära en förnyelse av formerna för hur chefer arbetar och samarbetar. Det är en inspirationsbok som kan ligga till grund för att förstå både eget och andras delande av chefskap. Efter det inledande kapitlet följer ett exempel på två chefer som sedan drygt tolv år har arbetat i delat ledarskap. Vi ringar in fenomenet delat ledarskap genom att fastställa dess kännetecken och former samt sätter det i historiskt och internationellt sammanhang. Du kan sedan läsa vidare om hur delat ledarskap kan startas och vikten av att hitta sin egen väg, om hur chefer gör när de sköter chefsuppgifterna tillsammans och vad medarbetarna tycker. Med hjälp av ett exempel berättar vi om hur illa det kan gå om kunskap saknas och även pengar kommer in i bilden i ett delat ägarskap, när man äger ett bolag tillsammans. I ett annat kapitel belyser vi svårigheter och fallgropar lite mer allmänt. Vi ger också tips och en del att tänka på samt dyker ner i siffror om förekomsten av dessa samarbetsformer och inställningen till delat ledarskap bland chefer i svenskt arbetsliv. Mot slutet sätter vi in delat ledarskap i ett organisatoriskt sammanhang.

Bibtex

@book{Doos1942,
author = {Marianne D{\"o}{\"o}s and Lena Wilhelmson and Tomas Backstr{\"o}m},
title = {Chefer i samarbete. Om delat och utvecklande ledarskap},
month = {January},
year = {2010},
publisher = {Liber},
url = {http://www.ipr.mdu.se/publications/1942-}
}