Normkritiskt Utställningslaboratorium / Normcritical Exhibition Lab

Research Group:


Status:

finished

Start date:

2015-10-05

End date:

2016-06-15

Syftet med projektet är att skapa ett normkritiskt utställningslabb (NU-labb) för att systematiskt analysera och utmana normer för utställningsproduktion. Förstudiens mål är att färdigställa en plattform med metoder och processer för NU- labb på ett museum som stödjer verksamhetens normkritiska behov, utmanar designers, studenters och besökares invanda förställningar och desssutom påverkar utformning av designutbildning vid MDH.

[Show all publications]

It Could Just as Well Have Been in Greek: (Feb 2016)
Jennie Andersson Schaeffer, Rikard Lindell
The ACM International conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction (TEI) (TEI)

Jennie Andersson Schaeffer, Head of Division,Senior Lecturer

Email: jennie.schaeffer@mdh.se
Room:
Phone: +46 (0)16 153772