Lean Robotik

Status:

finished

Det har i detta förändringsarbete på Volvo CE Components uppstått en diskussion huruvida industriroboten har en plats i ett modernt ”leant” produktionssystem. Det finns flera synpunkter på att automation och robotar med tillhörande system ofta blir för komplexa, rigida och icke-robusta för passa in i ett modernt produktionssystem som skall prestera väl enligt ”lean” produktionsfilosofier.En intressant följdfråga på detta blir hur automation och robotar kan anpassas efter rådande ”lean” principer? Hur ser en robotcell som anpassats efter filosofin ”lean” produktion ut? Målet för projektet är att i en konceptstudie identifiera och utveckla lösningar för en ”lean” robotcell i nära samverkan mellan industri och akademi.

[Show all publications]

How to Improve the Use of Industrial Robots in Lean Manufacturing Systems (Aug 2011)
Mikael Hedelind, Mats Jackson
Journal of Manufacturing Technology Management

Spatial design for continuous improvement: The case study of three manufacturing companies. (Sep 2010)
Jennie Andersson Schaeffer, Juan Cadavid , Tomas Backström
International Journal of Computer Integrated Manufacturing

Robot Automation in a Lean Manufacturing System (Nov 2009)
Mats Jackson, Mikael Hedelind, Erik Hellström
Proceedings of CARV International Conference on Agile, Reconfigurable and Virtual Production

INDUSTRIAL ROBOTICS IN THE LEAN ENTERPRISE – A CASE STUDY (Nov 2008)
Mats Jackson, Mikael Hedelind
Advances in Manufacturing Technology - XXII: Proceedings of the Sixth International Conference on Manufacturing Research

,

Email:
Room:
Phone: