Normmedvetna Rum

Status:

active

Start date:

2016-11-01

End date:

2019-09-30

Projektets syfte

 

Projektets syfte är att, med grund i interaktiv metod och kunskapssyntetisering, bygga om tre förskoleavdelningar i Västerås stad, och utifrån det arbetet ta fram ett antal standarder för hur skolhuvudmän (kommuner och fristående förskolor) kan bygga och bygga om förskolor så att inomhusmiljön på ett ändamålsenligt sätt främjar och stödjer barns mångsidiga lek och lärande, fri från normer som begränsar.

PartnerType
Västerås Stad Municipalities and others

Mia Heikkilä,

Email: mia.heikkila@mdh.se
Room:
Phone: