SONOTOPIA

Research Group:


Status:

finished

Start date:

2014-05-31

End date:

2015-05-31

Prestudy of gesture sound interface

SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella. Informationsdesign & Inbyggda system från MdH samarbetar i detta projekt med Historiska museet i Stockholm. Både studenter och en ljudkonstnär kommer att vara inblandade i projektet. Vi vill i detta projekt sammanföra kulturföremål och besökare från en etablerad samhällelig institution med ljudkonst och senaste utvecklingen inom forskningen inom datavetenskap och interaktion/informationsdesign. Under hösten 2014-till våren 2015 kan alla intresserade ta del av projektet i en av Historiska museets utställningar. 

PartnerType
Historiska museet Municipalities and others

Baran Çürüklü, Senior Lecturer

Email: baran.curuklu@mdu.se
Room: U1-131
Phone: +46 (0)21-103171