Spiralfläkt 2009

Status:

finished

Start date:

2008-03-01

End date:

2009-10-30

Spiralfläkt AB tillverkar energisnåla fläktar med låg ljudnivå, främst för industriella applikationer. Projektets syfte är att undersöka om svetsningen av fläkthusen kan automatiseras. Även mobiliteten av tillverkningen undersöks. Under 2008 genomfördes en förstudie på IDT. Resultaten används i 2009 års projket.

,

Email:
Room:
Phone: