Utveckling och demonstration av robotcell

Status:

finished

Detta projekt genomfördes tillsammans med företaget Valmas Döttrar, som för att möta en växande efterfrågan ser automation som en lösning. Projektet föregicks av en förstudie ”Robotisering i ett mindre företag”, som analyserade den befintliga processen och planerade för en fortsättning, det vill säga lade grunden för detta projekt. Företaget tillverkar marmelad och idag produceras allt genom hantverk, ungefär 50.000 burkar/år. Marknadens efterfrågan förväntas fyrdubblas inom en snar framtid, vilket leder till att företaget har behov av en flexibel automationslösning som klarar snabba förändringar.Genom att robotisera stegen lockåtdragning och etikettering av burkar i Valmas Döttrars produktionsprocess, försvinner de mest ergonomiskt slitsamma momenten. Den långa svalningstiden för att kunna etikettera elimineras och företagets anställda kan koncentrera sig på det viktiga hantverket, nämligen marinering och kokning av bär.Ett av projektets mål var att utveckla en robotcell utifrån Valmas Döttrars behov, och att demonstrera denna. Robotcellen skulle även följa ”Factory-in-a-Box” konceptet och vara enkel, flexibel och rekonfigurerbar. Ett syfte med projektet var att marknadsföra möjligheterna med robotik, genom att visa upp en otraditionell automationslösning för mindre företag, i en bransch där robotik inte är så vanlig. Även att visa upp ett flexibelt alternativ vid exempelvis tillfälliga produktionstoppar, om robotcellen skulle finnas att leasas.

,

Email:
Room:
Phone: