Valmas Döttrar

Status:

finished

Start date:

2008-01-01

End date:

2008-12-01

På uppdrag av Robotdalen och företaget Valmas Döttrar, har Centrum för produktrealisering (CPR) på Mälardalens högskola utvecklat en robotcell för de icke värdeskapande delarna i produktionsprocessen. Införandet av robotik kommer att säkra Valmas Döttrars produktkvalitet och leveransprecision vid en volymökning, samt bidra till en minskning av de oergonomiska moment som ingår i processen. Intressant är även de nya möjligheter som öppnar sig inom företagets marknadsföring, när hantverk och robotik arbetar sida vid sida.

Erik Hellström, Project Manager,Research Engineer/Technician

Email: erik.hellstrom@mdh.se
Room: L401
Phone: +46 (0)16 153486