You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)

  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)

  • ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required

  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Associate Professor lecture by Peter E Johansson

Type:

Lecture

Start time:

2017-06-07 13:15

End time:

2017-06-07 14:00

Contact person:Description

Välkommen till Peter E Johanssons docentföreläsning.
 
Dear all,
Please feel welcome to the Associate Professor lecture by Peter E Johansson.
 
Titel: Perspektiv på praktikbaserad innovation i teori och praktik
Datum och tid: 7 juni, 13:15
Lokal: Filen, MDH Campus Eskilstuna, Smedjegatan 37
 
Sammanfattning:

En genomgående röd tråd i Peters forskning är hans intresse för de mänskliga aspekterna som är del i utförande av innovationsarbete samt hur de relaterar till lärande och utveckling som sker integrerat i utförande av arbetet. En direkt länk mellan det arbetslivs- och organisationspedagogiska forskningsfältet och innovationsteknik är det teorifält som har vuxit fram under benämningen praktikbaserad innovation. Med praktikbaserad innovation avses utveckling eller förnyelse av den egna verksamheten som grundar sig i aktörers arbetsintegrerade lärande, och kan exempelvis vara i form av nya arbetsmetoder, rutiner, produkter eller tjänster. 

En fråga som blir relevant att ställa i sådana sammanhang är hur är det möjligt att organisera miljöer som gynnar lärande och utveckling av kompetens som kan resultera i praktikbaserade innovationer? I sin föreläsning riktar Peter fokus mot praktiker som av olika skäl står inför utmaningar i att hantera en komplex omgivning som kräver nyskapande och innovation i olika former. Det kan handla om allt ifrån att utveckla nya produkter och/eller metoder för att driva utveckling, till att mer radikalt omskapa sin verksamhet för att kunna möta nya identifierade behov. En förutsättning är med andra ord att individer och organisationer i allt högre grad utvecklar kompetens som möjliggör utförande och ledning av arbete som bidrar till framväxt av praktikbaserad innovation.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter E Johansson,

Email: peter.e.johansson@mdh.se