Flaggskeppsfabriken

Status:

finished

Start date:

2013-01-01

End date:

2015-12-31

Den Svenska Flaggskeppsfabriken är ett projekt som drivs av Teknikföretagen och IF Metall, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige. I den första projektomgången deltar ABB, Alfa Laval, Electrolux, Haldex och Toyota Material Handling. I den andra omgången deltar Astra Zeneca, Bombardier, Sandvik, Scania och Siemens. Projektet är delfinansierat av VINNOVA.
 
Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.
 
En grupp nyckelpersoner från respektive företag träffas i regelbundna workshops under två års tid. Vid dessa workshopar byter man erfarenheter och goda exempel, samt deltar i gemensam problemlösning kring ett fokusområde per tillfälle. Vid varje tillfälle är ett företag värd och tar initiativ till en frågeställning, där man redan ligger i framkant, men där man samtidigt vill ha gruppens råd och idéer kring hur att förbättras ytterligare.

[Show all publications]

Automation and Flexibility: An Apparent or Real Dilemma? (Jun 2017)
Magnus Wiktorsson, Anna Granlund, Mats Lundin , Birgitta Södergren
International Series in Operations Research & Management Science (Springer)

Exploring Site roles in Global Corporations: Balancing Local identity to Global responsibility (Jun 2016)
Magnus Wiktorsson, Birgitta Södergren , Ola Asplund
23rd EurOMA conference (EUROMA 2016)

Automation and Flexibility: Exploring Contradictions in Manufacturing Operations (Jun 2016)
Magnus Wiktorsson, Anna Granlund, Mats Lundin , Birgitta Södergren
23rd EurOMA conference (EUROMA 2016)

PartnerType
Uppsala University Academic
ABB AB Industrial
Alfa Laval Industrial
AstraZeneca Industrial
Electrolux Industrial
Haldex Industrial
IF Metall Industrial
Sandvik Mining and Construction AB Industrial
Scania Industrial
Siemens Energy AB Industrial
Teknikföretagen Industrial
Toyota Material Handling Industrial

Magnus Wiktorsson, Visiting Professor

Email: magnus.wiktorsson@mdh.se
Room:
Phone: +46 (0)16 15 32 29