Robotisering i ett mindre företag

Status:

finished

När ett mindre företag börjar växa ur sina hantverksmässiga produktionsmetoder kliver de rakt in i en komplex och kostsam process för att automatisera sin produktion. Den här rapporten är framtagen i samarbete med ett av de små företagen, som just är på väg att ta det klivet. Företaget är Valmas Döttrar, de säljer marmelad och ligger i Eskilstuna. Visst skulle de kunna införa stel automation, men eftersom det är bråttom och den befintliga lokalen är för liten (en ny lokal är i planeringsstadiet), behövs en snabbare och mer flexibel tillfällig lösning. Därför är den här rapporten fokuserad på en lösning inom robotik med problemformuleringen: Hur kan man snabbt robotisera en del av produktionen hos Valmas Döttrar?Målet med denna förstudie är att bekräfta och uppdatera den processkartläggning som genomfördes i december 2007, samt identifiera den eller de delar i produktionskedjan där en robotisering skulle ge störst vinning. Ett andra mål är att analysera vad som krävs för införandet av robotik i det eller de valda produktionsstegen och dokumentera detta i en rapport för en eventuellt kommande implementering.

,

Email:
Room:
Phone: