Power Aware Cord

Status:

finished

Idén om Power Aware Cord (PAC) kom till när Interactive Institute undersökte olika sätt och lösningar för att tydliggöra och visualisera energi. PAC är en grendosa som har i syfte att visuellt visa strömförbrukning. Syftet med denna förstudien var att få fram underlag för en vidareutveckling av den första prototypen av PAC så att en lansering av produkten på den Europeiska marknaden kan realiseras.

,

Email:
Room:
Phone: