Produktutvecklingens beslutsprocesser

Status:

finished

Joakim undersöker hur man kan förbättra, samt bättre utnyttja potentialen i, tvärfunktionellt beslutsfattande inom ramen för produktutveckling.
First NameLast NameTitle
Joakim Eriksson Post Doc

Joakim Eriksson, Post Doc

Email: joakim.eriksson@mdh.se
Room: L373
Phone: +46 (0)16 153487