SUnT- Strategisk underhållsutveckling i tillverkningsindustrin

Status:

finished

Start date:

2008-01-01

End date:

2010-12-31

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla metoder för att skapa förutsättningar för företag, främst i tillverkningsindustrin, att arbeta med strategisk underhållsutveckling. För att uppnå detta har tre delmål formulerats: • Att identifiera nyckelfaktorer som påverkar effektiviteten i strategisk underhållsutveckling • Att utveckla enkla metoder för att skapa dynamiska strategier som är tydligt knutna till företagets överordnade strategi. • Att utveckla enkla metoder för att tydligt visualisera underhållets inverkan på företagets lönsamhet. Projektet har renderat ett flertal intressanta resultat, såväl ur vetenskapligt som ur industriellt perspektiv.

Mats Deleryd, Professor

Email: mats.deleryd@mdh.se
Room:
Phone: +46 (0)16 5414480