Produktionslyftet Östra Mellansverige

Status:

active

Start date:

2010-01-01

End date:

2020-12-30

Produktionslyftet is a Swedish national lean manufacturing initiative for small and medium sized enterprices (SMEs). Mälardalen university is the programme leader for the NUTS region of Östra Mellansverige. By the involvement of 7 universities and the national coordination from the research institute Swerea IVF, SMEs are supported in their lean efforts. The purpose is to increase productivity, competitiveness and development ability in Swedish companies and thereby strengthen the conditions for profitable production in Sweden.The program includes coaching, education and seminars. Produktionslyftet has received funding from the KK Foundation, VINNOVA and Tillväxtverket. More information is found on www.produktionslyftet.se

In Swedish:

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där Mälardalens högskola ansvarar för region Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län). Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Programmet inkluderar coaching, utbildning och seminarier. Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. Produktionslyftet finnansieras av KK-stiftelsen, Vinnova och Tillväxtverket. Mer information finns på www.produktionslyftet.se.

Anna Bird, Project Manager

Email: anna.bird@mdh.se
Room:
Phone: +46 73 662 0654