Verksamhetsnyttig information och kommunikation

Status:

finished

Start date:

2003-07-01

Detta forskningsprojekt har genererat kunskap om hur kommunikation kan utveckla yttre effktivitet. Organisationen skall utveckla ett kommunikativt ledarskap som är inriktat på att kommunicera dess ideologi såväls som dess kontextuella relationer
First NameLast NameTitle
Sven Hamrefors Professor

Sven Hamrefors, Professor

Email: sven.hamrefors@mdh.se
Room: L3111
Phone: +46 (0)16 155173