You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)

  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)

  • ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required

  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Interaktiv Forskning efter 20 år – utveckling och framåtblick

Type:

Conference

Start time:

2018-09-17 12:00

End time:

2018-09-18 14:00

Contact person:Description

Välkommen till en avgiftsfri konferens om interaktiv forskning på Mälardalens högskola i Eskilstuna 17-18 september 2018.

Interaktiv forskning är en 20-årig tradition att forska i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer som idag finns inom många ämnen i Sverige. En stor del av konferensen ägnas åt möten i pågående projekt runt aktuella frågeställningar för att tillsammans komma ett steg vidare. Frågor om hur området har utvecklats och vart vi är idag samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kommer behandlas. Konferensen syftar till återblick samt framåtblick och tankar kring vad interaktiv forskning kan betyda i framtiden. Här finns programmet.