Events List

Type:
Scope:

Event Type:

Seminar

Title:

Klimatsmart – en förutsättning för konkurrenskraft

Date:

Nov 19, 2015 13:00

Location:

Idélab Eskilstuna

Contact person:

Anna Bird

Event Type:

Conference

Title:

Exjobbsevent

Date:

Oct 22, 2015 16:15

Location:

Filharmonin, Verktyget

Contact person:

Anna Bird

Speakers:

Anders Martinsen

Glenn Johansson

Event Type:

Conference

Title:

MITC mini conference on Produktutveckling i tidiga skeden

Date:

May 07, 2015 13:00

Location:

Studion, Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna

Contact person:

Anders Martinsen

Event Type:

Workshop

Title:

Innovationer för Framtidens hälsa

Date:

Apr 11, 2014 09:15

Location:

R2-014, Malardalen University, Västerås

Contact person:

Therese Jagestig Bjurquist